צור קשר

לפרטים   נוספים   ולבירור   מועדי  הסדנאות

ניתן לפנות לדפנה קמיל בטלפון 050-6995645

או באימייל               dafnakamil@gmail.com

עבודות חדשות באתר
3 8 kamil 025 14 11 2212-11 2212-12 2212-13 2212-23 2212-24 2212-3 2212-32 2212-37 2212-43 2212-45 2212-7 8 amit 043